Adresimiz

İstasyon Mah. 56'lar Sok. N:3/5 İlkadım/SAMSUN

Telefon Numaralarımız

Sabit Telefon:
+903622305501

Whatsapp:
+905306059952

Muhasebe:
+905435694816

E-Mail

Satış Mail:
erelcerrahialetler@gmail.com

Muhasebe Mail:
info@erelcerrahi.com

Muayene, Ölçme, Hazırlık ve Anestezi Aletleri

Diagnostic, Measuring, Preparation and Anaesthesia Instruments

Bıçaklar, Bistüri Sapları ve Dermatomlar

Knives, Scalpel Handles and Dermatomes

Hemostatik Pensler, Diseksiyon Pensleri, Histerektomi Pensleri

Haemostatic Forceps, Dissecting Forceps, Hysterectomy Forceps

Makaslar

Scissors

Kalp Damar ve Göğüs Cerrahi

Cardiovascular and Thoracic Surgery

Portegüler ve Sütur Aletleri

Needle Holders and Suture Instruments

Pensetler

Forceps

Spanç, Doku ve Çamaşır Pensleri

Sponge, Tissue and Washing Forceps

Sondalar, Aspiratör Uçları, Trokarlar ve Biyopsi İğneleri

Probes, Suction Tubes, Trocars and Biopsy Needles

El Ekartörleri, Huklar ve Spatulalar

Retractors, Hooks and Spatulas

Otomatik Ekartörler

Self-Retaining Retractors

Genel Cerrahi

General Surgery

Ürolojik Aletler

Genito-Urinary Instruments

Jinekolojik Aletler

Gynaecological Instruments

Kalp ve Damar Cerrahi

Cardiovascular and Thoracic Surgery

Raspalar, Disektörler ve Elevatörler

Raspatories, Dissectors and Levers

Kemik Küretleri

Bone Curettes

Kemik Pensleri, Ronjurlar, Makasları ve Pançları

Bone Holding Forceps, Rongeurs, Scissors and Punches

Ronjurlar

Rongeurs

Beyin Cerrahi

Neurosurgery

Ortopedik Cerrahi

Orthophedic Surgery

Anatomi, Amputasyon ve Otopsi Aletleri

Instruments For Anatomy, Amputation and Post Mortem

Dermatoloji

Dermatology

Mikroskopi

Microscopy

Elektrocerrahi Aletleri

Electrosurgical Instruments

Taslar, Böbrek Tasları

Bowls, Kidney Trays